Categories
Uncategorized

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเป็นธรรมชาติ

สภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดูเหมือนจะเปลี่ยนไปทุกๆสองสามปี อย่างไรก็ตามไม่เคยรู้สึกเหมือนความวุ่นวายบนโลกที่ผ่านมา ลมกระโชกแรงกระแสน้ำในมหาสมุทรแรงแผ่นดินไหวสึนามิพายุทอร์นาโดเฮอริเคนและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวโลกกำลังเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ บางคนยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในขณะที่บางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ สมัคร W88

ภาวะโลกร้อนคือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข้อโต้แย้งหลักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือภาวะโลกร้อนเกิดจากมนุษย์หรือปัจจัยอื่น ๆ มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ในอัตราที่สูงกว่าก๊าซอื่น ๆ และสร้างซองหุ้มเทอร์โมสเฟียร์ นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นการกระทำของมนุษย์เนื่องจากกิจกรรมที่มนุษย์ทำนำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบกับการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (Linkov, 2011)

การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งก๊าซเรือนกระจกชั้นนำ ในปี 2555 ประมาณ 38% ของ CO2 ที่ผลิตได้เป็นผลมาจากการผลิตไฟฟ้าในขณะที่ 32% ของก๊าซผลิตโดยอุตสาหกรรมรถยนต์ (Philander, 2008) เปอร์เซ็นต์ที่เหลือผลิตโดยอาคารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ การตัดไม้ทำลายป่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อต้นไม้ถูกตัดโดยไม่มีการปลูกทดแทน การตัดต้นไม้เพื่อให้ได้ทุ่งหญ้าและพื้นที่เพาะปลูกจะเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเมื่อต้นไม้ถูกไฟไหม้ การเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอากาศจะเพิ่มอุณหภูมิของโลกที่นำไปสู่การละลายของน้ำแข็งในพื้นที่ขั้วโลก

ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด (Benoit, 2011) ระบุว่าทุกครั้งที่ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้น 10 องศาเซลเซียสหากปล่อยทิ้งไว้สิ่งแวดล้อมก็มีวิธีการควบคุมอุณหภูมิและสภาพอากาศตามธรรมชาติของตัวเองโดยไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบ เห็นได้ชัดว่าการกระทำของมนุษย์ส่งผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล

เป็นที่ชัดเจนว่าการกระทำของมนุษย์บนโลกได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและรูปแบบภูมิอากาศ สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดนโยบายการบรรเทาสิ่งแวดล้อมเช่นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนและการเติมเต็มป่าเป็นวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *